Ontslagbrief buschauffeur voorbeeld

Ontslagbrief buschauffeur voorbeeld
Heb je hier geen zin meer in? Gebruik dan onze voorbeeld ontslagbrief voor buschauffeurs

Ben je buschauffeur – bijvoorbeeld bij Arriva of Connexxion – en wil je graag ontslag nemen? Dan ben je op de juiste plek beland! Op deze pagina laten we namelijk een voorbeeld ontslagbrief buschauffeur zien! Ook geven we een aantal tips zodat je weet waar je rekening mee moet houden wanneer je ontslag neemt.

Ontslagbrief buschauffeur voorbeeld

Wanneer je op een zeker moment in je loopbaan als buschauffeur een andere baan hebt gevonden, dan kom je op een punt dat je ontslag moet nemen. Je dient dan een ontslagbrief te schrijven en deze in te dienen bij je leidinggevende en/of afdeling personeelszaken. Je dient daarnaast rekening te houden met de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst vermeld staat. We laten hierbeneden een voorbeeld ontslagbrief zien voor de buschauffeur.


Arriva Nederland
t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Trambaan 3
8441 BH Heerenveen

Datum: 22 februari 2018
Betreft: Beëindiging dienstverband

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg wil ik u mededelen dat ik mijn dienstverband per 1 mei 2018 wil beëindiging, hierbij de opzegtermijn van één maand respecterende.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Hans Sjoofeur

Kanariestraat 3
1023 XY Amsterdam

<handtekening>


Informatie bij het voorbeeld

De teksten die in onze voorbeeldbrief in het blauw staan geschreven, dien je uiteraard aan te passen aan jouw situatie. De informatie over zaken als opzegtermijn vind je in je arbeidsovereenkomst.

Meer informatie bij het ontslag nemen

Voordat je je ontslagbrief als buschauffeur zomaar naar je werkgever opstuurt, dien je rekening te houden met een aantal belangrijke punten. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Vast contract of tijdelijk contract?

Heb je een vast contract of een tijdelijk contract? Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag je tussentijds beëindigen wanneer je wilt, zolang je de opzegtermijn respecteert. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ook wel een tijdelijk contract genoemd) geldt dat niet. Zo’n arbeidsovereenkomst mag je alléén beëindigen als er een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst vermeld staat. Daar hoort dan uiteraard ook weer een opzegtermijn bij.

Inkomen

Let ook op dat als je ontslag neemt, meestal geen recht hebt op een (WW) uitkering. Het is daarom aan te raden om pas ontslag te nemen als je nieuwe baan 100% zeker is. Zo voorkom je dat je opeens zonder inkomen komt te zitten. Een ontslagbrief is meestal definitief. Je kan dus niet je ontslagbrief intrekken nadat je deze hebt opgestuurd.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is van groot belang bij het ontslag nemen. Zo kun je niet zomaar van vandaag op morgen tegen je werkgever zeggen dat je niet meer komt werken. Je zult altijd de opzegtermijn moeten respecteren. Wil je bijvoorbeeld op 1 juli ergens anders beginnen en heb je een opzegtermijn van één maand? Dan moet je ontslagbrief ontvangen zijn vóór 1 juni. Dat wil dus zeggen dat je ontslagbrief uiterlijk op 31 mei ontvangen moet zijn door de werkgever.

Conclusie

Ontslag nemen is niet moeilijk, maar je dient wel rekening te houden met bepaalde beperkingen. Zo moet je alleen ontslag nemen als je het zeker weet. Anders kun je zonder inkomen komen te zitten met alle vervelende gevolgen van dien.