Ontslagbrief concurrentiebeding

Als je ontslag gaat nemen, dan weet je dat er een hoop is om rekening mee te houden. Zo weet je dat de inhoud van de ontslagbrief belangrijk is omdat de ontslagbrief anders misschien niet geldig is. Daarnaast zijn er online veel gratis voorbeelden te vinden van ontslagbrieven. Bekijk bijvoorbeeld eens ons ontslagbrief voorbeeld. Heb je een concurrentiebeding? Hoe zit het ook alweer met de ontslagbrief en het concurrentiebeding?

Ontslagbrief en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling in je arbeidsovereenkomst die het jou als werknemer verbiedt om:

  • te gaan werken bij een concurrerend bedrijf
  • of zelf een onderneming te starten die concurreert met de (ex-)werkgever.

De werkgever voorkomt hiermee dat je de kennis en ervaring die je hebt opgedaan bij het bedrijf, zomaar kunt meenemen naar een concurrent. Daarnaast kunnen bepaalde bedrijfsgeheimen of gevoelige informatie worden meegenomen. Een concurrentiebeding kan nooit onbeperkt lang duren. Meestal gaat het bij een concurrentiebeding om een periode van één jaar.

Ontslagbrief concurrentiebeding
Je kunt behoorlijk in de knoop zitten met een concurrentiebeding.

Wanneer moet ik mij aan een concurrentiebeding houden?

Een concurrentiebeding is niet altijd rechtsgeldig. Zo moet een concurrentiebeding schriftelijk zijn en moet je er als werknemer schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst hebt ondertekend waarin een concurrentiebeding staat. Je werkgever kan er alléén een beroep op doen als dit zo is.

Daarnaast is een concurrentiebeding bijna altijd alléén geldig bij een contract voor onbepaalde tijd. Heb of had je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan is een concurrentiebeding meestal niet toegestaan. Alleen bij hele hoge uitzondering mag een werknemer met tijdelijk contract aan een concurrentiebeding worden gehouden. Bij een tijdelijk contract mag dit alléén als je functie jou echt toegang geeft tot vertrouwelijke informatie – dit moet dan expliciet schriftelijk worden uitgelegd in het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding moet overigens ook duidelijk begrensd zijn. Zo moet de werkgever in het beding een aantal dingen aangeven:

  • De duur van het beding (bijvoorbeeld één jaar).
  • Het geografische bereik van het concurrentiebeding (bijvoorbeeld: binnen Nederland en België).

Daarnaast is er het functioneel bereik. Dat wil zeggen welke activiteiten of werkzaamheden onder het concurrentiebeding vallen. Als jij schoonmaker bent bij een bepaald bedrijf en vervolgens receptionist wilt worden bij het andere bedrijf, dan is de kans klein dat je op de hoogte bent van concurrentiegevoelige informatie en zal een rechter het concurrentiebeding meestal vernietigen.

Wat als ik ontslagen wordt?

Oók als je ontslagen wordt, kan een werkgever je aan het concurrentiebeding houden. Dit kan de zoektocht naar een nieuwe baan een heel stuk lastiger maken. Ga daarom bij ontslag in eerste instantie het gesprek aan met je werkgever. Wellicht is deze bereid om het beding te vernietigen. De werkgever moet dan schriftelijk akkoord gaan met het verwijderen van het concurrentiebeding. Zorg ervoor dat je dit zwart op wit laat zetten zodat je dit later als bewijs hebt om op terug te vallen.

Als de werkgever niet wil meewerken

Als je werkgever niet wilt meewerken met het verwijderen (of versoepelen) van het concurrentiebeding, en jij denkt dat dit onterecht is, schakel dan een mediator in of stap naar de kantonrechter. Het gebeurt regelmatig dat de rechter een concurrentiebeding te streng vindt of er geen grond voor ziet. De werknemer wordt dan in het gelijk gesteld en is alsnog vrij om naar een andere werkgever te vertrekken.

Concurrentiebeding en boete

Als je je niet aan een concurrentiebeding houdt, kan je daarvoor een flinke boete krijgen van je ex-werkgever. De bedragen voor zo’n boete staan vaak vermeld in je arbeidsovereenkomst. Het is daarom beter om de gok niet te wagen, want het kan je een persoonlijk faillissement opleveren dat je nog lang zal achtervolgen.

Conclusie

Je ontslagbrief hoeft niet per definitie iets te vermelden over het concurrentiebeding. Wel is het aan te raden om bij twijfel altijd in gesprek te gaan met de werkgever waarvan je afscheid wilt nemen, om te voorkomen dat je een overstap maakt die gezien wordt als een concurrerende “move”.

Het scheelt een hoop gedoe en juridische strijd als je op een goede, correcte manier afscheid kunt nemen van je werkgever. Probeer daarom altijd om het gesprek aan te gaan als je van je concurrentiebeding af wilt of juist een versoepeling wilt.