Ontslagbrief maken gratis

Een ontslagbrief schrijven, oftewel ontslag nemen, met behulp van gratis voorbeelden van ontslagbrieven.

Een ontslagbrief maken kan lastig zijn, vooral omdat een ontslag of de ontslagprocedure al een stressvolle aangelegenheid kan zijn, en als het dan ook nog geld zou kosten, bij hulp met het maken van de ontslagbrief door gebrek aan ideeën of inspiratie voor de ontslagbrief, dan kan dat de situatie alleen verergeren.

Het maken van een ontslagbrief hoeft gelukkig geen geld te kosten!

Op deze website zijn diverse voorbeelden beschikbaar die naar hartelust aangepast en zelf gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen donkerblauwe blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden.  Alles dat helder blauw is geschreven is variabel of waar ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) ingevuld dient te worden.  Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband wil beëindigen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

[Dit doe ik weloverwogen [na/gezien] reden(en), waardoor ik geen andere optie zag dan mijn huidige beslissing.]

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

 

Hoogachtend,

[naam]

 

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

 

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met enige tegenzin en met zeer gemengde gevoelens wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen, zodoende effectief mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

[[Doordat/omdat] reden is deze baan niet meer te combineren en voel ik gedwongen om mijn huidige besluit te nemen.]

Het was een geweldige en leerzame tijd waar ik nog vaak aan terug zal denken.  Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Misschien dat wij in de toekomst weer een samenwerking aan kunnen gaan. Tot die tijd misschien ooit aanbreekt zal ik voorlopig afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

 

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

De voorbeelden hierboven verschaffen aanvullend redenen voor een ontslag.  Het is niet verplicht, tenzij de werkgever hierom vraagt.  Bij een ontslag met een vriendelijke verstandhouding, met de organisatie of alleen met een specifieke afdeling of collega’s, is het overigens wel aan te bevelen om wel een reden op te geven. 

In mindere mate om vriendschappelijk te zijn, maar vooral omdat de kans bestaat dat de organisatie in kwestie in contact staat met andere organisaties, die zich in hetzelfde vakgebied of eenzelfde branche begeven.  Een ongemakkelijke of onvriendelijke breuk van de werknemer met de werkgever kan voor spanningen zorgen, aan beide kanten. De werknemer kan op deze manier eventueel enige reputatieschade op lopen en minder goed aan de bak komen bij een andere werkgever in dezelfde branche.  Om dit zo mogelijk te vermijden, of zo niet de kans hiertoe te minimaliseren, kan de werknemer zich het beste zo vriendelijk en beleefd mogelijk opstellen jegens de werkgever.

Verder is het belangrijk om, op basis van inschattingen en kennis over de desbetreffende organisatie, of specifiek de leidinggevende, niet te tutoyeren of dit tot een minimum te beperken.  Beperk dit ook in een organisatie die als meer informeel en direct omschreven kan worden.  Doe dit vooral ook omdat de werknemer niet altijd in contact staat, of überhaupt heeft gestaan, met iedereen binnen de organisatie en dus ook de persoon of de afdeling die zich over het ontslag moet buigen. Dikwijls is op basis van de algehele bedrijfssfeer ook een goede inschatting te maken over wat toelaatbaar c.q. wenselijk is.

Hoe dan ook is beleefdheid vaker dan niet een zeer goede zaak. In het meest ongunstige geval kan ‘overdadige’ beleefdheid hoogstens resulteren in verbazing tot lichte verontwaardiging, wanneer de werknemer van informeel naar heel formeel omschakelt, zeker wanneer er voorheen altijd een bijzonder informele en vriendschappelijk directe werksfeer bestond tussen werknemer en werkgever.  Alleen in een dergelijke situatie kan een dergelijke houding met zulk gedrag wellicht als afstandelijk bestempeld worden.

Echter beseft menig werkgever zich wel dat een ontslag een serieuze gebeurtenis is.  Wanneer de werknemer dan op een ongewone manier hier blijk van geeft weet de werknemer al genoeg en zal er niet iets achter zoeken, zeker als er geen reden toe is.  Hierin is een bepaalde handelswijze ook niet per definitie foutief, maar kan wel het beste afgestemd worden aan de hand van de voorgenoemde zaken.

Deze website bevat meer voorbeelden van ontslagbrieven, waar formuleringen afwijken en mogelijk uit te wisselen of aan te vullen zijn op de formuleringen zoals gebruikt in de bovenstaande voorbeelden. Wees vrij in het aanpassen c.q. samenstellen van de ontslagbrief met behulp van deze website.