Ontslagbrief voorbeeld

Een ontslagbrief schrijven, oftewel ontslag nemen, in de algemene zin.

Dit is een voorbeeld van een ontslagbrief die min of meer als ‘standaard’ aangeduid zou kunnen worden, waar een zo breed mogelijke toepasbaarheid wordt nagestreefd.

Opzettelijk worden specifieke zaken en details achterwegen gelaten, zodat er beter een eigen invulling aan gegeven kan worden.

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Let op: Alles wat tussen donkerblauwe blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden.  Alles dat helder blauw is geschreven is variabel of waar ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) ingevuld dient te worden.  Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Het onderstaande voorbeeld is een ontslagbrief gebaseerd op een situatie met alleen een schriftelijke aankondiging, in de vorm van die brief, zonder een gesprek alvorens betreffende het ontslag.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Beste [[mevrouw/meneer naam]/afdeling personeelszaken],

Hierbij wil ik u graag bedanken voor het werk dat u mij geboden heeft en u informeren dat ik vanaf [datum] niet meer werkzaam zal zijn in uw organisatie, met inachtneming van de opzegtermijn van [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging met eventuele nadere informatie omtrent de ontslagprocedure.

Persoonlijk vind ik het erg jammer, want ik heb het naar mijn zin gehad en veel geleerd, maar wegens [reden(en)] kan ik mijn werkzaamheden niet voortzetten.

Nogmaals veel dank.

 

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

 

In het voorbeeld hieronder wordt ook gerefereerd aan een gesprek, naast schriftelijke aankondiging, waar het voornemen voor het nemen van ontslag al genoemd werd.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Beste [[mevrouw/meneer naam]/afdeling personeelszaken],

Hierbij wil ik u graag bedanken voor het werk dat u mij geboden heeft en u schriftelijk wil informeren dat ik vanaf [datum] niet meer werkzaam zal zijn in uw organisatie, met inachtneming van de opzegtermijn van [tijdsbestek], per [datum].

[Ik verwijs u bij deze ook naar ons eerdere gesprek van [datum], op het [bedrijfsnaam] kantoor in [plaats], en ontvang ik nadere informatie en een bevestiging van alle fases en te doorlopen stappen in de ontslagprocedure./Ik ontvang graag een bevestiging en nadere informatie omtrent van alle fases en te doorlopen stappen in de ontslagprocedure.] 

Persoonlijk vind ik het erg jammer, want ik heb het naar mijn zin gehad en veel geleerd, maar wegens [reden(en)] kan ik mijn werkzaamheden niet voortzetten.

Nogmaals veel dank.

 

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

Belangrijk om te controleren, zo niet om dubbel te controleren, is de verstrekte informatie.  Controleer de vernoemde data, eventuele onbenutte vakantiedagen, de vakantietoeslag en andere zaken. Mocht de werkgever de werknemer voor de rechter dagen, vanwege bijvoorbeeld het niet in acht nemen van de opzegtermijn, dan staat het in de ontslagbrief tenminste zwart op wit als bewijs in het voordeel van de werknemer.

Optioneel kan een reden voor het ontslag opgegeven worden. Ondanks dat het niet nodig is (tenzij de werkgever er om vraagt) is het bij een ontslag, zeker na een prettig dienstverband met vriendelijke verstandhouding met of binnen de organisatie, wel sterk aan te raden.

Naast een vriendelijke of sympathieke geste is het vooral belangrijk vanwege het feit dat de desbetreffende organisatie, zoals veel andere organisaties en vooral die zich in dezelfde branche of sector begeven, onderling contacten kunnen onderhouden en waar personeel ook ter sprake komt.

De werknemer doet zich er dus goed aan om zodoende mogelijke reputatieschade te vermijden, zo niet de kans daartoe te verminderen, wat bijvoorbeeld een latere sollicitatie alleen zou kunnen bemoeilijken.  Dit kan vrij eenvoudig bewerkstelligd worden door simpelweg vriendelijk en beleefd te blijven, zo ook bij een ontslag.

Elders op de website staan meer voorbeelden van ontslagbrieven, met andere formuleringen en waar in combinatie met de bovenstaande voorbeelden uitgewisseld en aangevuld kan worden.  Wees vrij in het samenstellen van een optimale ontslagbrief.